0

Obchodní podmínky

 Úvod 

Cílem těchto obchodních podmínek je stanovit práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu v našem obchodě a informovat o praktických postupech používaných při vyřizování objednávek. Kupující je navíc oprávněn použít jakýkoliv postup jež je v souladu se zákonem i když není uveden v těchto obchodních podmínkách. Zákonná práva kupujícího, který je spotřebitelem s obvyklým bydlištěm v kterékoliv členské zemi Evropské unie nejsou těmito obchodními podmínkami dotčena. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv aktualizovat. V zájmu hladkého nákupu doporučujeme kupujícím jeho ustanovení akceptovat a řídit se jimi. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které nebude možné ukončit smírem budou řešeny před obecnými soudy v České republice. 

UPOZORNĚNÍ: Převážnou většinu zboží máme skladem. V případě, že zboží bude momentálně vyprodáno, dostanete od nás upozornění se změnou délky dodání. Chybějící zboží máme většinou do deseti dnů opět skladem. Pokud si chcete ověřit, zda je zboží aktuálně skladem, prosím napište dotaz na objednavky@malirskapaletka.cz nebo volejte 775 032 913. Objednávkou zboží souhlasíte s tímto upozorněním. Děkujeme za pochopení 

Platební podmínky 

Platby přijímáme pouze bankovním převodem a předem. 

Vrácení zakoupeného zboží 

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě kupující odešle objednané zboží na vlastní náklady (nikoliv na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty) prodávajícímu na adresu Martina Becková, Luční 355, 513 01 Semily. 

Ke zboží kupující přiloží vyplněnou a podepsanou vratku zboží nebo písemné odstoupení od kupní smlouvy obsahující údaje z vratky zboží. Prodávající doporučuje zásilku dobře zabalit (nejlépe v originálním obalu) a dostatečně pojistit, protože za případnou škodu vzniklou při přepravě, v tomto případě odpovídá kupující. 

Vrácené zboží musí být kompletní, v původním obalu, včetně veškerého příslušenství, nepoškozené a bez známek používání. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu zaplacenou částku sníženou o přímé náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží kupujícím. Vrátit nelze zboží s porušeným originálním obalem. Prodávající poukáže zaplacenou částku (případně sníženou) nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, a to na bankovní účet . V případě, že nelze původní způsob platby věrohodně identifikovat, potom prodávající poukáže vrácenou částku kupujícímu poštovní poukázkou C, nedohodne-li se s kupujícím jinak. 

Reklamace zboží 

Ve věci reklamací, prosím kontaktujte prodávajícího mailem nebo telefonicky. 

Zasílání zboží mimo Českou Republiku 

Prodávající zasílá objednané zboží na adresy v České a Slovenské republice. Poštovné a balné do Slovenské republiky činí cca 10 Euro za balík do 10 kg. V případě zájmu o zaslání do jiného státu si vyžádejte cenu poštovného. 

Výměna zakoupeného zboží 

Kupující může provést výměnu objednaného zboží za jiné tak, že staré zboží vrátí v rámci zákonného práva na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí od pošty (viz příslušný článek tohoto nákupního řádu) a na nové zboží odešle novou objednávku. 

Storno objednávky 

V případě, že prodávající objednané zboží dosud neodeslal, potom kupující kontaktuje prodávajícího a uvede číslo objednávky, kterou si přeje stornovat. Prodávající bez zbytečného prodlení storno objednávky 

potvrdí kupujícímu e-mailem. V případě, že kupující již za zboží zaplatil, potom prodávající poukáže zaplacenou částku kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení storna objednávky prodávajícím, a to na bankovní účet . V případě, že nelze původní způsob platby věrohodně identifikovat, potom prodávající poukáže vrácenou částku kupujícímu poštovní poukázkou C, nedohodne-li se s kupujícím jinak. V případě, že prodávající objednané zboží už odeslal, potom nelze takovou objednávku stornovat. V takovém případě je třeba objednané zboží při doručení převzít a vrátit zpět prodávajícímu v rámci zákonného práva na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí od pošty (viz příslušný článek tohoto nákupního řádu). V případě bezdůvodného nepřevzetí objednaného zboží kupujícím je prodávající oprávněn vymáhat na kupujícím vzniklou škodu, a to zejména poštovné, náklady na zpětnou přepravu a balení zboží. 

Storno objednávky prodávajícím 

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku kupujícího nastane-li jeden z následujících případů: a) jakákoli nepředvídatelná okolnost znemožňující vyřízení objednávky nebo její části (např. zboží není skladem, zboží se již nevyrábí, změnila se výrazným způsobem jeho cena u dodavatele, z důvodu vyšší moci, apod.), nebo b) neuhrazení výzvy k úhradě kupujícím do dne splatnosti, nebo c) vyhodnocení objednávky prodávajícím jako podvodné (např. zjištění zjevně nepravdivých údajů v objednávce, bezdůvodné nepřevzetí zásilky zboží v minulosti, apod.). Prodávající je oprávněn stornovat objednávku kupujícího nejpozději do okamžiku předání zásilky zboží poště. Storno objednávky oznámí prodávající neprodleně kupujícímu e-mailem. V případě, že kupující již za zboží zaplatil potom prodávající poukáže zaplacenou částku kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne potvrzení storna objednávky prodávajícím, a to na bankovní účet . V případě, že nelze původní způsob platby věrohodně identifikovat, potom prodávající poukáže vrácenou částku kupujícímu poštovní poukázkou C, nedohodne-li se s kupujícím jinak.